Over AgroExact

Waarom?

De landbouw staat onder druk. De wereldbevolking groeit, de landbouwgrond neemt af en het klimaat verandert. De kosten stijgen, terwijl de voedselketen geen hogere prijzen biedt voor de producten. Daarom moeten hoge opbrengsten gehaald worden, terwijl ook wordt gevraagd duurzamer te verbouwen. Wij willen bijdragen aan een oplossing voor dit probleem.

Hoe?

Het weer is een onbetrouwbare factor in het gehele proces van plannen, zaaien, groeien, oogsten en opslag en zal door klimaatverandering alleen maar onbetrouwbaarder worden. Deze factor maken wij beheersbaarder. Wij maken het mogelijk dat de gebruiker zijn weerafhankelijke beslissingen exacter kan nemen, zodat de er efficiënter een hogere opbrengst behaald kan worden met minder kosten, van hogere kwaliteit op een duurzamere manier.

Waarmee?

Met sensoren in de vorm van weerstations en bodemstations bij de gebruiker verzamelen we lokale weer- en bodemgegevens volgens de internationale standaarden. Op basis van deze data voorzien we in overzichtelijke informatie, geven we adviezen en alerts. Zo zorgen we voor nauwkeurige input voor het beslissingsproces. De gebruiker kan bijvoorbeeld nauwkeurig beregenen en minder water verbruiken, gewasziekten nauwkeuriger bestrijden en minder pesticiden gebruiken. Hierdoor kan efficiënter een hogere opbrengst behaald worden met minder kosten, van hogere kwaliteit op een duurzamere manier.